Smaczki z Podlasia

podlaska grupa producentów rolnych

naturalne miody
z własnej pasieki

jaja od szczęśliwych 
kur z wolnego wybiegu

przepyszne sery 
podpuszczkowe

świeże warzywa i prozdrowotne kiszonki warzywne

Jesteśmy podlaską grupą producentów rolnych, zajmująca się produkcją pierwotną jak i przetwórstwem, która powstała z myślą o stworzeniu krótkiego łańcucha dostaw poprzez wspólną sprzedaż prowadzoną pod wspólnym logiem.

Dlaczego My?

Dbałość o jak najwyższą jakość produktu to nasz priorytet. Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom, tak aby świeże produkty, które oferuje nasza grupa trafiały bezpośrednio do konsumentów finalnych tworząc tym samym krótki łańcuch dostaw, czyli tzw. rolnik-konsument. Pragniemy, aby oferowane przez nas produkty dotarły do Państwa w jak najkrótszym czasie oraz jak najwyższej jakości
WIĘCEJ O NAS
Projekt finansowany przez: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. PROW 2014 – 2020 Działanie 16 „Współpraca” w przedmiocie operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej

Szczegóły projektu
Nazwa: Smaczki z Podlasia

Tytuł operacji: Współpraca rolna w ramach krótkich łańcuchów dostaw, produkcja, przetwórstwo, sprzedaż.
Skład grupy operacyjnej: Tadeusz Kruszewski - lider grupy, Mariusz Półtorak, Oliwia Pawłowska, Janusz Ołdakowski i Dominika Młynarczuk-Kamińska

Opis projektu 

W skład grupy wchodzą rolnicy zajmujący się hodowlą i chowem zwierząt oraz uprawą warzyw, którzy wspólnie prowadzą sprzedaż w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Rolnicy wchodzący w skład grupy operacyjnej zajmują się produkcją pierwotną surowców zwierzęcych i roślinnych oraz ich przetwórstwem. Grupa operacyjna zamierza wprowadzać w ciągu roku na rynek takie produkty jak: miód, sery, jaja, ogórki świeże i kiszone oraz kapustę kiszoną. Konsorcjum sprzedawać będzie swoje produkty między innymi w miejscu wytwarzania. Produkty grupy będą oferowane na sprzedaż pod wspólnym logiem i będą zawierały informacje na etykiecie o pochodzeniu, składzie oraz sposobie wytwarzania. Asortymenty grupy są różnorodne co wzbogaca ofertę konsorcjum. Grupa pozyskiwać będzie nowych klientów poprzez ogłoszenia na portalu społecznościowym Facebook oraz oferować będzie na sprzedaż swoje produkty na podlaskim e-bazarku oraz poza województwem podlaskim uczestnicząc w targach, festynach i kiermaszach. Stworzenie i rozwijanie krótkiego łańcucha dostaw będzie priorytetem dla grupy, a wspólna sprzedaż zaowocuje podniesieniem dochodów w gospodarstwie u każdego z konsorcjantów. W ramach operacji zostaną zakupione środki transportu, aby ułatwić wspólna sprzedaż konsumentom finalnym oraz maszyny i urządzenia służące do pozyskiwania oraz konfekcjonowania miodu, przetwórstwa warzyw, a także zostanie przeprowadzona modernizacja kurnika, aby zwiększyć ilość oferowanych na sprzedaż produktów.  

Główne korzyści

Współpraca w ramach konsorcjum przyniesie wiele korzyści. Grupa dzięki wspólnej sprzedaży i kooperacji zwiększy dostępność oraz wachlarz oferowanych produktów. Dzięki tym działaniom grupa będzie dysponowała większą ilością rozpoznawalnego, sprzedawanego pod wspólnym logiem produktu, co pozwoli na budowanie stabilnej marki i szerokiej bazy klientów. Szerszy asortyment produkowany pod jedną marką zwiększy konkurencyjność oraz ułatwi klientom zakupy wielu produktów w jednym miejscu. Zarówno asortyment produktów, jak i ich ilość będą sukcesywnie powiększane. Skrócenie łańcucha dostaw oraz bezpośredni kontakt z kupującymi pozwolą poznać ich potrzeby i oczekiwania, co w przeszłości powinno przełożyć się na stworzenie dobrych jakościowo produktów.

Project description

The group consists of livestock and vegetable farmers who collectively sell through short supply chains. The farmers in the operating group are engaged in primary production of animal and vegetable raw materials and their processing. The operating group intends to market products such as honey, cheese, eggs, fresh and pickled cucumbers, and sauerkraut throughout the year. The consortium will sell its products at the place of production, among others. The group's products will be offered for sale under a common logo and will include on the label information about their origin, composition and method of production. The group's assortments are diverse, which enriches the consortium's offer. The group will attract new customers by advertising on social networking site Facebook and will offer for sale its products on Podlasie e-bazaar and outside Podlasie region by participating in fairs, festivals and fairs. The creation and development of a short supply chain will be a priority for the group, and joint sales will result in an increase in farm income for each of the consortium members. As part of the operation, means of transport will be purchased to facilitate joint sales to final consumers, as well as machinery and equipment for extraction and packaging of honey, processing of vegetables and modernization of the hen house to increase the amount of products offered for sale. 

Main benefits

Cooperation within the consortium will bring many benefits. Thanks to joint sales and cooperation, the Group will increase the availability and range of products offered. Thanks to these actions, the group will have a greater number of recognizable products sold under a common logo, which will allow it to build a stable brand and a wide customer base. A wider range of products manufactured under one brand will increase competitiveness and make it easier for customers to buy many products in one place. Both the range of products and their quantity will be gradually expanded. Shortening the supply chain and direct contact with buyers will allow us to get to know their needs and expectations, which in the past should translate into the creation of good quality products.

Wartość projektu 325 000,00 zł
Środki EFRROW 206797,50 zł co stanowi 63,63% przyznanej pomocy. Krajowe środki publiczne 118202,50zł co stanowi 36,37% przyznanej pomocy

Okres realizacji operacji – 17.11.2021 r. do 17.11.2022 r.

Smaczki z Podlasia

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty byly najwyższej jakości
Ekologiczna uprawa
zapewnia trwałą żyzność gleby i zdrowotność roślin
100% Naturalne
dostarczamy organizmowi cennych składników odżywczych
Zdrowe Środowisko
zapewnia nam zdrowe życie, decydujemy świadomie i słusznie

SMACZKI Z PODLASIA

KONTAKT
© 2021 SMACZKI Z PODLASIA
envelopephone-handsetleafmenu-circlecross-circle